Dubrovník*

Dubrovník – město jedinečných politických a kulturních dějin (Dubrovnikská republika, statut z roku 1272), světově proslulého kulturního dědictví a krásy (zapsáno na Seznamu světového dědictví Unesco) – je jedním z nejatraktivnějších a slavná středomořská města. Kromě vynikajících přírodních krás a zachovalého kulturního a historického dědictví nabízí Dubrovník také vysoce kvalitní návštěvnické příležitosti. Je to také město hotelů, vysokých ekologických standardů a turistických programů a je stejně atraktivní ve všech ročních obdobích. Jeho geografická izolace je kompenzována vysokými dopravními a komunikačními standardy – zejména prostřednictvím leteckého provozu a rychlých křídlových lodí. Turistický rozvoj Dubrovníku začal před první světovou válkou; docela brzy, exkluzivita jeho atrakcí učinila Dubrovník silným mezinárodním turistickým centrem. Prohlídka Dubrovníku a jeho památek vyžaduje několik dní. Již procházka Stradunem, úzkými uličkami a malými náměstími, monumentálními hradbami a pevnostmi, však poskytuje dostatek příležitostí k vyzkoušení tisícileté krásy jeho skořápkového městského jádra, století stavby, řezání kamene, řezbářství a rytiny, historie vévodského paláce, knihoven, nejstarší lékárny na jihu Evropy atd

+420605987731 - Kontaktujte nás
preloader